KOMISIONI QËNDROR I ZGJEDHJEVE

Rruga “Ibrahim Rrugova”, Nr. 4
Tiranë, Shqipëri

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve

KONTAKTET ME KQZ

Numri i telefonit për t’u lidhur me KQZ është: +355 4 7235254.

Për t’u lidhur me personat e mëposhtëm formoni numrin e brendshëm përkatës.

Sekretari i Përgjithshëm:

Tel: 047235231;

E-mail: Sp.kqz@cec.gov.al

Drejtoria e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve: Ana Tenolli

Tel: 047235234;
E-mail: Dkz.kqz@cec.gov.al;
Ana.Tenolli@cec.gov.al

Drejtoria Juridike: Dëshira Pasko

Tel: 047235248;
E-mail: Dj.kqz@cec.gov.al;
Deshira.Pasko@cec.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve dhe Logjistikës: Eldi Hoxha

E-mail:  Dl.kqz@cec.gov.al;
Eldi.Hoxha@cec.gov.al

Zyra e Shtypit: Drilona Hoxhaj

Tel: 047235241;
E-mail: spokesperson@cec.gov.al

Drejtoria e Burimeve Njerëzore: Anila Ruço

Tel: 047235259;
E-mail: Dbnj.kqz@cec.gov.al;  Anila.Ruco@cec.gov.al

Drejtoria e Financës: Mirela Gega

Tel: 047235234;

E-mail: Mirela.Gega@cec.gov.al

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit: Petrit Gjokuta

Tel: 047235266;
E-mail: Dti.kqz@cec.gov.al;
Petrit.Gjokuta@cec.gov.al

Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë: Elvira Goxholli

Tel: 047235246;
E-mail: foreign.rel@cec.gov.al