KANDIDAT PĖR DEPUTET

 

Formularet e Vetëdeklarimit të Kandidatëve për Deputet